ATP buněčná energie


Krebsův cyklus (také citrátový cyklus, cyklus kyseliny citronové) je složitý a základní systém navržen tak, aby generoval velké množství buněčné energie potřebné pro život. Narušení Krebsova cyklu, ať již způsobené nedostatkem energetických substrátu, stresu, stářím atd., vede k inhibici normální výroby energie, což přispívá k široké škále metabolických poruch, kožních poškození a stárnutí.

​Všechny buňky, aby přežili, musí vyrábět energii. Hans A. Krebs jako první, v roce 1937, objasnil cyklus kyseliny citronové, proces buněk přeměňující potraviny na energii. Krebsův cyklus je metabolická dráha uvnitř v matrix mitochondrií, tzv. "elektrárně",která má význam při oxidaci základních složek potravy-sacharidy, bílkoviny a tuky - zdroj energie, potřebnou pro fungování organismu.

Mitochondrie se nacházejí ve všech buňkách v lidském těle, s výjimkou zralých červených krvinek. Primární funkcí těchto malých organel (každá buňka obsahuje mezi 500 a 2000 mitochondrií) je převést energii nacházející se v molekulách živin a uložit ji ve formě a denosintrifosfátu (ATP), který je univerzálním poskytovatelem energie pro všechny buněčné pochody (oxidativnífosforylace). Lidé nemohou přežít, ani na vteřinu, pokud by nebyl stálý přísun ATP.

Aby mitochondrie mohly provádět přeměnu energie, vyžadují kyslík. Účelem našeho dýchacího a oběhového ústrojí je dodávat kyslík do tkání a prostřednictvím mitochondrií odstranit oxid uhličitý.Spotřeba kyslíku mitochondriemi se nazývá buněčné dýchání.​

Zjednodušeně řečeno, Krebsův cyklus metabolizuje acetylkoenzymu A na kyselinu citronovou a pak prochází řadou složitých biologických oxidací, které produkují volné vodíkové ionty. Krebsův cyklus vytvoří 2 čisté molekuly ATP. Vodíkové ionty poté vstoupí do biochemického řetězce, známého jako oxidační fosforylace, která je vysoce účinným aerobním generátorem energie. Oxidační fosforylace generuje 36 molekul ATP, které kombinují molekuly oxidu uhličitého a vodíkové elektrony, které jsou při slučování s kyslíkem využity na vodu. Proto každá molekula kyseliny citrónové, která se otáčí přes Krebsův cyklus, generuje 38 molekul ATP pro tkáňové „palivo“.

Existují různé body odkud metabolity vstupují do Krebsova cyklu. Většina produktů bílkovin, sacharidů a lipidů (tuku) jsou přeměněny na molekuly acetyl koenzym A, který vstupuje do Krebsova cyklu.Glukóza, primární palivo v těle, je nejprve metabolizována na kyselinu pyrohroznovou a pak na acetyl koenzymu A. Rozdělené molekuly glukózy tvoří dvě čisté molekuly ATP pro energii v procesu Embden -Meyerhof-Parnas (EMP), dráhy glykolýzy. Na druhé straně, aminokyseliny (posilovače energie) a některé řetězce mastných kyselin mohou být metabolizovány na meziprodukty, které vstupují do Krebsova cyklu na několika místech.

Pokud je kyslík nedostupný nebo je Krebsůvcyklus potlačen, tělo přesouvá svou výrobu energie z Krebsova cyklu na Embden-Meyerhof-Parnas (EMP), dráhu glykolýzy, což je velmi neefektivní způsob tvorby energie.